Privacyverklaring Via Salaria
24 mei 2016

Uw privacy is voor Via Salaria van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.viasalaria.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement op de nieuwsbrief opzegt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens die we via deze website verkrijgen onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). U kunt via onze website de websites van enkele andere organisaties benaderen (bijvoorbeeld om in te loggen bij Loket.nl). Zie voor de privacyverklaringen van deze diensten de websites van deze organisaties.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken  over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;
• inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van uw verouderde persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen u altijd vragen u te identificeren als wij uw verzoek ontvangen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, namelijk de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Via Salaria

Bezoekadres
Langesteijn 112
3342 LG HENDRIK-IDO-AMBACHT

Postadres
Postbus 296
2990 AG BARENDRECHT

info@viasalaria.nl
085 303 34 79